Výzva

Nakoľko sa stále opakujú prípady brutálneho týrania zvierat mladistvými páchateľmi, rozhodli sme sa opäť vyzvať vybrané inštitúcie o dôslednosť pri vyšetrení týchto skutkov a o sprísnenie trestných sadzieb za týranie zvierat.

Preto Vás chceme poprosiť, ak niekto zdieľate náš názor, aby ste do formuláru uviedli Vaše meno a adresu. Tieto údaje budú pridané pod otvorený list, ktorý pošleme nižšie uvedeným inštitúciám a médiám.
Čím viac nás bude, tým viac budú nútené kompetentné orgány konať.

Ďakujeme.
 

Upozornenie: výzvu bolo možné podporiť do 1. februára 2008. Momentálne prebieha spracovanie a triedenie údajov (nakoľko cez formulár bolo zadaných mnoho nezmyselných údajov), potom bude list v uvedenom znení spolu so zoznamom tých, ktorí výzvu podporili odoslaný na uvedené inštitúcie.
 

Otvorený list:

Kancelária prezidenta SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne,
Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi,
Úrad justičnej a kriminálnej polície Prievidza,
Generálna prokuratúra SR,
Krajská prokuratúra Trenčín

CC:
Televízia Markíza
Televízia Joj
STV
Redakcia denníka SME
Redakcia denníka Pravda
 

Dobrý deň,
 
na základe videa uverejneného na portáli ceknito.sk dňa 29. 9. 2007, ktorého obsahom bol trestný čin – utýranie zvieraťa zvlášť krutým a surovým spôsobom, sa na Vás obraciame so žiadosťou o dôkladné prešetrenie tohto skutku a spravodlivé potrestanie páchateľov.
 
Ministerstvo vnútra SR žiadame o písomné informovanie o priebehu vyšetrovania a oboznámenie s výsledkami vyšetrovania.
 
Prokuratúru SR žiadame, aby pre páchateľov požadovala maximálne výšky trestných sadzieb v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. z 20. 5. 2005 (Trestný zákon).
 
Maximálne výšky trestných sadzieb odôvodňujeme nižšie:

  • zviera bolo týrané zvlášť krutým a surovým spôsobom (§ 378, ods. 1, písm. b) )
  • zviera bolo utýrané na smrť (§ 378, ods. 1, písm. c) )
  • trestný čin bol spáchaný verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti (§ 378, ods. 2, písm. b) ) 

Na základe týchto skutočností žiadame prokuratúru, aby požadovala pre páchateľov trest odňatia slobody na 3 roky nepodmienečne, v prípade, že trestný čin bol spáchaný mladistvým trest odňatia slobody na 1,5 roka nepodmienečne v zmysle § 117.

Nakoľko sa prípady brutálneho týrania zvierat objavujú čoraz častejšie a sú páchané čoraz mladšími páchateľmi, je potrebné jasne vyjadriť morálne odsúdenie takýchto činov spoločnosťou.
Medializácia prípadov týrania zvierat s následným neprimerane nízkym trestom (nedávny prípad utýranej mačky zo Stropkova, kde obhajca obžalovaných dokonca požadoval úplné oslobodenie) očividne neplní funkciu trestu v zmysle odradenia iných od páchania takejto trestnej činnosti.

Ministerstvo vnútra SR týmto ďalej žiadame, aby predložilo návrh na novelizáciu zákona č. 300/2005 Z.z. z 20. 5. 2005 (Trestný zákon), § 378 Týranie zvierat.
odsek 1 – žiadame o zavedenie minimálnej trestnej sadzby jeden rok a zvýšenie maximálnej trestnej sadzby na tri roky,
odsek 2 – žiadame o zvýšenie minimálnej trestnej sadzby na dva roky a zvýšenie maximálnej trestnej sadzby na päť rokov.
 

S pozdravom,

Ing. Kristína Drobcová, Kresánkova 13, 841 05 Bratislava
Ing. Mária Močilanová, J.C. Hronského 16, 831 02 Bratislava
Monika Bosáková, Hrdličkova 19, 831 01 Bratislava
Peter Polák, Studenohorská 10, 841 03 Bratislava
Katarína Poláková, Studenohorská 10, 841 03 Bratislava
Ladislav Gaál, Kresánkova 13, 841 05  Bratislava

 Do tejto chvíle vyjadrilo súhlas s výzvou
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111 in /home/do1959200/www_root/vyzva/index.php on line 155
Unable to select database Please contact the administrator.